Το πρόγραμμα Regio_Gnosis στηρίχθηκε σε μία έρευνα που διεξήχθη από το Ευρωβαρόμετρο σε πολίτες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σχετικά με την επίγνωση και τις…