0

Ευρωβαρόμετρο

Το πρόγραμμα Regio_Gnosis στηρίχθηκε σε μία έρευνα που διεξήχθη από το Ευρωβαρόμετρο σε πολίτες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σχετικά με την επίγνωση και τις αντιλήψεις των πολιτών για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Βάση των αποτελεσμάτων έγινε φανερό ότι Διαβάστε Περισσότερα