Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις φωτογραφικοί διαγωνισμοί, ένας σε κάθε μία Περιφέρεια (Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου).

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί ο πρώτος διαγωνισμός φωτογραφίας, καθώς και το έργο το οποίο θα φωτογραφηθεί, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, αλλά και το έπαθλο του νικητή.